Integritetspolicy

Data- och integritetspolicy

Med anledning av GDPR har vi förtydligat vår data- och integritetspolicy (gäller fr.o.m. 2018-05-25) som mer utförligt beskriver hur vi sparar och analyserar din personliga information.gdpr

Tack för att du använder våra tjänster och webbsidor. Skyddet av dina personuppgifter är mycket viktigt för oss på Al-Salamahskolan. I denna policy anges vilka personuppgifter som kan komma att behandlas av huvudmannen Al-Salamahskolan genom användning av våra webbsidor och tjänster som exempelvis www.alsalamahskolan.com. Policyn talar även om hur personuppgifter kan komma att behandlas samt dina rättigheter i förhållande till dessa. Al-Salamahskolan har det yttersta ansvaret för all registrering av personuppgifter och behandlar dessa personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Personuppgifter som behandlas

Enligt Dataskyddsinspektionen avser en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person. Detta inkluderar t.ex. namn, adress, e-post, mobilnummer men även bilder, ljudupptagningar och IP-nummer räknas som personuppgifter.
Beroende på vilka tjänster du har valt att använda och/eller om du är befintlig elev på våra skolor kan vi komma att behandla följande typer av personuppgifter:

  • Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-post och telefonnummer.
  • Användarinformation, t.ex. IP-nummer, webbläsarinformation, information om enheten du använder och även information om hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder.
  • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vår utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet som i sitt arbete behöver just de här personuppgifterna som har tillgång till dem. Alla personuppgifter gallras/tas bort vid in aktualitet. Viss data måste lagras i enlighet med lagar och förordningar exempelvis bokföringslagen eller skollagen och kommer därför inte raderas även om elev avslutar sina studier hos oss.

 

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

  • För att tillhandahålla våra tjänster i enlighet med tillämpliga villkor.
  • För administration av vår relation med våra elever.
  • För att utveckla och förbättra våra tjänster.
  • För att ge dig som elev/medarbetare eller möjlig framtida elev/medarbetare information om våra tjänster.

 

Personuppgifter i skoladministrationen

Personuppgifter används i skoladministrationen bland annat vid betygshantering och frånvarorapportering. Vi behandlar även särskilt känsliga personuppgifter såsom hälso- och sjukvårdsinformation på våra skolor enligt bestämmelserna i Patientdatalagen (SFS nr: 2008:355)

 

Dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är det vår skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål. Enligt bestämmelserna har du rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat i våra register, samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter som finns i våra register.

För frågor om personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss på admin@alsalamahskolan.com .