Om oss

al salamahskolan exteriör lOm oss

Al-Salamahskolan är en fristående svensk-arabisk grundskola som grundades 1996. Skolan tillhör Husie Stadsdel och ligger på Huseivägen 17 i Malmö. Al-Salamahskolan erbjuder verksamhet i förskoleklass, grundskola samt fritidsverksamhet. På Al-Salamahskolan går idag 390 elever från förskoleklass till och med skolår 9. Skolan har en Arabiskspråkig samt kulturell profil som i nära samarbete mellan hem och skola ger en solid och allsidig undervisning i en engagerande skolmiljö. Att ge alla elever bästa förutsättning för lärande och utveckling är den målsättning som vi gemensamt strävar efter att uppnå.

Al-Salamahskolan är en skola där nyfikenhet och ständig utveckling är i fokus. Vi tar vara på och utvecklar våra idéer till kreativt arbete. Eleverna är delaktiga i sitt skolarbete vilket möjliggör att intressen och kunskap möts och fördjupas. Vi arbetar för att varje elev ska lyckas, utifrån egna förutsättningar. Att varje elev trivs och är trygg i skolan är en grund för inlärning och de elever som behöver får särskilt stöd i sitt lärande. Vi ger varje elev goda möjligheter för lärande och utveckling. Höga förväntningar, variation och samarbete är ledorden i vår verksamhet. Genom att ha välutbildad och engagerad personal som brinner för sitt arbete uppnår vi vårt mål. Vi lägger stor vikt vid att relationen mellan elever, personal och föräldrar fungerar på ett professionellt men lättsamt sätt. Samarbetet mellan de olika parterna är en viktig del i elevernas utveckling. Med ett tydligt värdegrundsarbete på skolan har vi alltid eleverna i centrum och arbetar för en miljö där eleverna ska trivas och ges möjlighet till utveckling så långt som möjligt, i egen takt och utifrån varje individs förutsättningar.
Vi strävar ständigt efter att förbättra oss; vi lär och utvecklas tillsammans.

al salamah logo

Vår vision

"Al-Salamahskolans vision är att skapa en miljö där alla elever ska känna sig trygga och nöjda och med vilja och lust att lära. Vi vill skapa en skola där alla elever lyckas utifrån sina egna förutsättningar. Alla elever och vuxna visar respekt för varandra samt att alla elever och vuxna visar tolerans för olikheter".