Hem

Välkommen

Al-Salamahskolan är en svensk-arabisk friskola med kulturell profil som erbjuder skolår 0-9. Vi tror att en stimulerande och en uppmuntrande skolmiljö utgör grunden för en god inlärning. Likaså är vi angelägna om att låta barnen uppleva en trygghets- och gemenskapskänsla för att stärka deras självkänsla. På så sätt ökar deras vilja till att lära sig, utvecklas och ta ansvar både som elever på Al-Salamahskolan men även senare i det vuxna livet.

Läs mer om oss här

Förskola

Förskolan är en av de verksamheter som bedrivs av Kulturella Föreningen för Välgörande Ändamål.  Barnen uppmuntras i tidig ålder att leva ut sin nyfikenhet tillsammans med engagerade lärare. Precis som skolan tar vi vårt ansvar seriöst att utveckla barnens intresse för kunskap. Vi vill se barnen växa under lärandet och detta genom att se varje barn och ge dem nya utmaningar att arbeta mot – på sin egen nivå.

Grundskola

En del av vår vision är utbilda elever som har långsiktiga kunskapsmål. Och detta gör vi genom att ge varje elev möjlighet  att utveckla sina kunskaper men även förmågor för att på långsikt utvecklas till självsäkra individer i samhället.

Vi vill ge dem förutsättningarna att ta initiativ och inse värdet av de förmågor de besitter inför den långa resa de har framför sig. Hand i hand ska eleverna komma långt.

Fritids

Al-Salamahsskolan driver en fritidsverksamhet som fungerar som en bro mellan skola och fritid. Fritids är en mix mellan lek och lärande allt för att barnen ska få ut så mycket som möjligt av sin tid på skolan men på ett roligare sätt. Att ha kul i skolan tror vi är en förutsättning för att barnen ska motiveras till att utveckla sina förmågor. För att ansöka till fritids, fylls en ansökningsblankett i som ni finner på hemsidan.