Betygsättning

Betygsättning

På denna sida har vi lagt upp en länk till Al-Salamahskolans presentation för riktlinjer för betygsättning. Skolverket har arbetat fram en betygsskala innehållande sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg medan F står för ett icke godkänt resultat. Genom att ta del av vår presentation hoppas vi att föräldrar och elever blir upplysta om de riktlinjer som ligger till grund för betygsättningen. Genom en ökad medvetenhet om betygsättning tror vi att eleven kan arbeta mer målinriktat.

betygsättning
betygsättning 2

Vill du lära dig mer om betygsättning?

Ta del av Al-Salamahskolans presentation till höger....