Rektorn har ordet

Rektorn har ordet

Hej

Mitt namn är Khaled Issa och jag är rektor för Al-Salamahskolan. Jag är väldigt stolt över för vår fina skola. Skolan har ett viktigt och fantastiskt uppdrag, att tillsammans med er elever och föräldrar forma utveckling på skolan. Skolans pedagoger är mycket välutbildade för sina uppgifter och står väl förberedda för att utveckla elevernas kunskaper, färdigheter och värderingar. För lärare och för mig som rektor är det viktigt att ha en nära kontakt med elever och föräldrar, där öppenhet och delaktighet ger bra förutsättningar för att eleverna ska lyckas i skolan. För mig är det av yttersta vikt att vara närvarande och leda till lärande där hög kvalité ska genomsyra skolans alla delar. Vi vill säkerställa att eleverna får en utbildning som möter samhällets krav såväl som deras egna krav och förväntningar. Genom att integrera ämnen i undervisningen och utgå från elevernas individuella behov, förutsättningar och erfarenheter skapas en helhet och sammanhang för eleverna. Vi tror på att försöka förena nytta med nöje under elevernas utbildningstid, det ska vara kul att lära sig. Varmt välkommen till vår lilla skola med ett stort hjärta.

Med vänliga hälsningar

Khaled El-Cheikh Issa

Rektor

rektor@alsalamahskolan.com

040-222744

 

"För lärare och för mig som rektor är det viktigt att ha en nära kontakt med elever och föräldrar, där öppenhet och delaktighet ger bra förutsättningar för att eleverna ska lyckas i skolan"

Khaled El-Cheikh Issa, rektor Al-Salamahskolan