Infomentor

Infomentor

Vi arbetar med skolutveckling! Vi har speciellt fokus på ert uppdrag med att stötta eleverna. Allt för att de ska nå målen och få med sig de verktyg i form av förmågor och kunskaper som behövs i livet efter skolan. För detta erbjuder vi både IT-stöd samt kompetensutveckling för lärare, skolledare, förvaltningar och skolpolitiker. Vi vill något som kräver något! Alla Elever Ska Nå Målen!

InfoMentor P.O.D.B är webblösningar för skolans administration, dokumentation, kommunikation, och kvalitetsarbete. Våra lösningar finns på skolor i mer än 100 svenska kommuner. Drygt 50 kommuner har det som standard på alla skolor. Under 2010 deltog cirka 9 500 lärare, skolledare och skolpolitiker i våra fortbildningar.

Läs mer i vår Användarmanual för InfoMentor P.O.D.B..

Läs om InfoMentor på arabiska.