Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

Om eleven blir sjuk eller behöver vara ledig del av dag på grund av läkartid vänligen fyll i kontaktformuläret nedan. För ledighetsansökan vänligen fyll i blankett för ledighetsansökan.

Namn, Efternamn
Ange elevens klass
Orsak till frånvaro
Frivilligt
frånvaroanmälan bild